Medeverslaafd

De naaste omgeving is doorgaans nauw betrokken bij de verslavingsproblematiek van hun geliefde of dierbare.
Meestal is niet alleen de persoon in kwestie verslaafd, maar is een partner, ouder of kind medeverslaafd.
Dat mag misschien vreemd klinken, omdat zij zelf geen verslaving hoeven te hebben. Zij kunnen echter wel degelijk door hun gedrag de verslaving van hun dierbare helpen in stand te houden.

Loyaliteit van familieleden gaat soms heel ver!
Uit schaamte voor de buitenwereld wordt de hand vaak ten onrechte boven het hoofd van de verslaafde persoon gehouden als het weer eens uit de hand is gelopen.
Heeft u wel eens de werkgever van uw partner gebeld met de mededeling van een ziekmelding, terwijl u wist dat “de zoveelste kater” de oorzaak was van het zgn. ziekteverzuim?
Of heeft u wel eens een handtekening geplaatst op een verzuimbriefje van dochter of zoon om de school te laten weten, dat de afwezigheid van uw kind met iets anders te maken had dan met de gevolgen van (crimineel) verslavingsgedrag?
Heeft u een moeder, die gek is op haar pas geboren kleinkind en graag wil oppassen? U wringt zich echter in bochten om dat te voorkomen, omdat moeder regelmatig dronken is en u haar niet durft te vertellen, dat u haar niet vertrouwt.

Zo zijn er nog talloze voorbeelden te noemen. Als u zich herkent in één van de hier boven geschreven situaties, dan kunt u zelf wel aanvullen….

Om uw verslaafde dierbare echt te helpen, is het van belang dat u grenzen leert aangeven. Dat u de verantwoordelijkheid voor het verslavingsgedrag niet overneemt, maar bij de ander weet te laten. Dat is niet gemakkelijk. Maar de kans wordt dan wel groter, dat de persoon in kwestie zich zo geïsoleerd gaat voelen, dat hij of zij het verslavingsprobleem serieus gaat aanpakken.

Codependent

Codependent betekent dat men als partner of familielid afhankelijk is van de verslaafde persoon. Afhankelijk in die zin, dat men door de zorg voor de verslaafde naaste, bijna niet meer aan zichzelf toekomt. Men moet zorgen om zichzelf gelukkig te kunnen voelen.
Dit gedrag ontstaat omdat men zelf een probleem heeft. Door de “overdreven” zorg voor de ander, hoeft men zich daar dan niet mee bezig te houden. In wezen dus ook vluchtgedrag.

Hulp

Partners en familie staan er vaak alleen voor. Alle aandacht gaat uit naar de verslaafde persoon. Daarom betrek ik ook de naaste omgeving bij de behandeling van mijn cliënt.

Juist als de verslaafde dierbare zich niet wil laten helpen, is het van belang dat partners en familieleden het initiatief nemen om hulp te zoeken voor zichzelf om niet dreigen onder te gaan in de misère van de ander.
Zie www.zelfhulpverslaving.nl

Voor professionele hulp staat Solune voor u klaar!
Soms nodig ik mijn echtgenoot uit om aan een familiesessie deel te nemen. Uiteraard na overleg met de betrokkenen. Zijn ervaringsdeskundigheid kan veel verduidelijken.
Overigens ben ik zelf als familielid ervaringsdeskundig. Ik heb een tien jaar jongere zuster die vanaf haar achttiende jaar ernstige verslavingsproblematiek heeft.

Aanbevolen literatuur: “Een ander mens” Relaties met alcohol, 8 portretten.
Geschreven door Jacqueline Lucas


(C) 2010 - Els van de Winkel-Schilt

Deze pagina afdrukken